Jelo Transport har erfarenhet av transporter till och från Grekland, Bulgarien och Rumänien. Transporter till och från Greklands öar löser vi med kombinerad väg- och sjötransport via hamn i Pireus eller Thessaloniki.

Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern, trafikerar vi flertalet gånger i veckan.

Export- och importavgångar stycke- och partigods, antingen via terminal i Malmö eller direktlastningar. Kompletta lastningar kan vi lösa samtliga dagar i veckan. Tätare avgångar, ger i sin tur kortare ledtider.

Även behov av distribution inom Europa kan vi tillgodose, via etablerade partners med egna terminaler och distributions bilar.