Jelo Transport har lång erfarenhet av specialfrakter, där vi ser till att tillstånd söks i tid och samtliga led följs upp av utbildad personal. Vi håller kontakten med berörda myndigheter och ordnar vid behov varningsbil och poliseskort.

Långa, höga, tunga, breda eller på annat sätt otympliga transporter?

Kan det vara så att godset ska lastas uppifrån, s.k. travers lastning, eller att en bred maskin ska köras på bakifrån på en låglastare? Är behovet mega-, jumbo- eller täckt mega-trailer? Tillsammans med våra leverantörer, har vi under många år ägnat oss åt överdimensionella transporter, där vi har direkt kontakt med myndigheter och vet vilken specialutrustning som krävs. Inga problem, oavsett vad du behöver transportera, så kan vi hjälpa dig. Vi ser till att behovet tillfredsställs. Varje specialtransport är unik, därför skräddarsyr vi lösningen enligt kundens behov.

Det krävs noggrann detaljplanering av exempelvis färdväg och val av transportslag. Visste du att det ibland krävs att en hel gata stängs av? Då sker i regel transporten under natten just på den sträckan, allt enligt överenskommelse mellan myndigheterna och planeringen.