BALKAN

GREKLAND & ÖSTEUROPA

SPECIALTRANSPORTER

TULLHANTERING

Ledord som kännetecknar oss som individer och våra grundläggande värderingar är:

engagemang, hållbarhet och långvariga relationer.

Efter närmare 25 år i transportbranschen, vet vi att engagemang i varje enskild transport är viktig. Vi bygger långvariga relationer med våra kunder, där win-win mentaliteten är grunden. Vi kan inte förändra miljön själva, men alla kan vara med och bidra!

Genom det dagliga arbetet och de dagliga aktiviteterna, kan vi tillsammans aktivt bidra till en bättre natur, med fokus på både människan och miljön.